3 days ago
Siapalah yang bawa sii kawan ani? Thanks to Abg Bomba!! 🐍 #995 (at Pekilong Anggerek)

Siapalah yang bawa sii kawan ani? Thanks to Abg Bomba!! 🐍 #995 (at Pekilong Anggerek)

1 week ago
Brother & Sister. #AbgRaziq #BabyZahra #kids #brother #sister #siblings #love #family #nephew #niece (at Family 4884)

Brother & Sister. #AbgRaziq #BabyZahra #kids #brother #sister #siblings #love #family #nephew #niece (at Family 4884)

2 weeks ago
#poslambat #raya2014  (at Pekilong Anggerek)

#poslambat #raya2014 (at Pekilong Anggerek)

2 weeks ago
#tahlil #cousin #day6 #Syawal #Raya2014  (at Nurazilah Villa)

#tahlil #cousin #day6 #Syawal #Raya2014 (at Nurazilah Villa)

2 weeks ago
Tahlil @ 6776  (at Anggerek Desa)

Tahlil @ 6776 (at Anggerek Desa)

Finally jumpa!!!!  (at 4884’s Crib)

Finally jumpa!!!! (at 4884’s Crib)

#selfie #day5 #Raya2014 #Syawal  (at Pekilong Anggerek)

#selfie #day5 #Raya2014 #Syawal (at Pekilong Anggerek)

2 weeks ago
With cousin. #Raya2014 #Syawal #day4 #cousin  (at Pekilong Anggerek)

With cousin. #Raya2014 #Syawal #day4 #cousin (at Pekilong Anggerek)

Had a nice chit chat with @jerecuty #Raya2014 #Syawal #day4  (at Pekilong Anggerek)

Had a nice chit chat with @jerecuty #Raya2014 #Syawal #day4 (at Pekilong Anggerek)

Open Houses. #bff #Raya2014 #Syawal #day4

Open Houses. #bff #Raya2014 #Syawal #day4


Random Daze theme by Polaraul